Sơn Epoxy cho sàn bê tông nhà máy sơn AkazoNobel

Sau quá trình làm mẫu tại hiện trường, thương thảo và kí kết hợp đồng,ngày 22/02/2022 công ty TNHH TRT Việt Nam bắt đầu triển khai thi công những công việc đầu tiên của mình cho các hạng mục :

  • Thi công hệ thống sơn tự san diện tích 1.800 m2.
  • Thi công hệ thống sơn sàn chống tĩnh điện diện tích 1.600 m2.
Thi công sơn epoxy uy tín chuyên nghiệp
  • Thi công hệ thống sơn Epoxy cho bó vỉa,đường giao thông,ram dốc,lối thoát hiểm… khối lượng 800m2.

Leave Comments

0925.63.63.68
0925636368